Në maj të vitit 2019, Pharma One sh.p.k përfundoi blerjen e shumicës së aksioneve të ASGETO shpk (85%).

Në maj të vitit 2019, Pharma One sh.p.k përfundoi blerjen e shumicës së aksioneve të ASGETO shpk (85%).
ASGETO LTD është një kompani shpërndarëse farmaceutike me qendër në Prishtinë, Kosove, e themeluar që nga viti 1990 që mbulon tërë territorin e Kosovës duke ofruar një cikël të plotë shërbimesh; Import, marketing, shpërndarje, autorizim marketingu, shërbime rregullatore, farmakovigjilencë dhe logjistikë. www.asgeto.com


Gjatë vitit 2019 Pharma One ka filluar zinxhirin e farmacive të quajtur Albhealth sh.p.k, aktualisht ne kemi 6 farmaci që operojnë me një plan dukshem në rritje.

Scroll to Top