Në stafin e Marketing

Ne kemi një ekip të fortë të marketingut të përbërë nga 9 persona: 

Menaxher i marketingut – I cili mbikëqyr gjithë veprimtarinë e marketingut, vendos objektivat dhe strategjinë.

2 persona
Mbikqyrësit e zonës

4 persona
Përfaqësuesit e Mjekësisë

Ekipi i shpërndarjeve 

Pharma One është distributori farmaceutik që ka ekipin më të madhe për shpërndarje në këtë fushë të biznesit. Shërbimi I shpërndarjes konsiton ne:

26
Mini furgonë

16
Motoçikleta

Vetëm ne departamentin e logjistikës punojnë 68 persona. Nga të cilët Tirana Depo ka 53 të punësuar dhe Fieri Depo ka 15 të punësuar. Duke përbërë ekipin për marrjen e mallrave, dërgimin e mallrave, kontrollin e aksioneve, shoferët dhe administratorin e depove. Ata drejtojnë veprimtaritë e tyre 12 orë në ditë, në 6 ditë në javës për të përmbushur kërkesat e cdo klienti.

Në stafin e Marketing 

Ne kemi një ekip të fortë të marketingut të përbërë nga 9 persona:
Menaxher i marketingut – I cili mbikëqyr gjithë veprimtarinë e marketingut, vendos objektivat dhe strategjinë.

2 persona
Mbikëqyrësit e zonës

4 persona
Përfaqësuesit e Mjekësisë

1 person
Guvernatori i punëve

1 person
Farmako- Vigjilencë

DEPARTAMENTI I SHITJEVE

Departamenti I shitjeve operon në dy drejtime –> Procesin e shitjes–> Lidhjen me blerësit
Stafi ynë po rritet me kohë dhe tani numri i operatorëve të shitjeve në internet është 23 persona. Secili prej tyre ka përvojën e tij prej të paktën 3 vitesh dhe janë të diplomuar dhe specializuar në Farmaci, Kimi, Bio-Kimi. Cdo operator shet dhe jep mbështetje shkencore afërsisht për 45 farmaci në ditë

Scroll to Top