Shërbimet

Shpërndarja

Pharma One siguron magazinimin dhe shpërndarjen e produkteve farmaceutike në të gjithë Shqipërinë.Kujdesja dhe cilësia që këto produkte të arrijnë sa më shpejtë, në mënyrë sa më të sigurt dhe në kushte të përshtatshme në farmaci eshte qellimi ynë kryesor. Për cilësinë e produkteve ne kemi ndërtuar disa magazina dhe një rrjet te gjerë shpërndarje bazuar në standardet me te larta të Magazinimit dhe Shpërndarjes, kualifikuar nga Kompani Ndërkombëtare të Çertifikuara. Kushtet e magazinimit të kompanisë tonë dhe zinxhirit të transportit monitorohen nga një sistem i monitorimit të temperaturës dhe lagështisë, plotësisht i kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret e GDP/GSP.

Shërbimet Rregullatore të barnave

Departamenti i Çështjeve Rregullatore pranë kompanisë Pharma One, në përputhje të plotë me ligjin dhe rregulloren në fuqi, ofron shërbime rregullatore për partnerët e saj. Shërbimet, të cilat siguron departamenti rregullator i Pharma One janë: · Regjistrimi i produkteve të reja, verifikimi i dosjes së aplikimit dhe ndjekja e procedurave për të siguruar miratimin dhe vendosjen në treg të produktit. . · Mirëmbajtja e regjistrimeve aktuale (rinovimet dhe variacionet). · Regjistrimi pajisjeve mjekësore. · Farmakovigjilenca. Menaxhimi i sigurisë se produktit, ndjekja dhe mbledhja dhe raportimi i rasteve të shfaqjes së efekteve anësore të barnave ( ADR) si dhe ngjarjeve të padëshiruara lidhur me barin. Pharma One, siguron partnerët e saj lidhur me informacionet e përditësuara rregullatore, duke i ndihmuara ata të kuptojnë kërkesat lokale lidhur me çështjet rregullatorë të sipërcituara.

Marketing&Shitje

Nevoja për të demostruar vlerat e produkteve dhe shërbimeve të tyre, të mirat që përfitojnë pacientët,dhe shërbime të cilat tregu jo vetëm i do dhe ka nevojë, po është i gatshëm të paguajë më tepër për to. Ekipi ynë zotëron vizionin, motivimin dhe aftësitë e duhura për ta përmbushur këtë mision. Përfaqësuesit tanë Mjekësore vizitojnë çdo ditë mjekët dhe punonjësit e institucioneve publike dhe private për të përcjellë informacionin më të saktë dhe vlerat e çdo produkti që ne perfaqësojmë.

Porosi Online

Për të qenë sa më pranë klientëve tanë ne kemi vënë në gatishmeri sistemin tonë të porositjes online ku klientët janë akoma më afër produkteve dhe shërbimeve te Pharma One.

Scroll to Top